ανακαινιζω

Ανακαινίζω – Νοικιάζω

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αύξηση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος προς εκμίσθωση και κατ’ επέκταση της προσφοράς κατοικίας, μέσω της επανάχρησης κενών κατοικιών, που χρήζουν επισκευής ή ανακαίνισης.

Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές με χρήση κατοικίας εφόσον:

  • α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά 50%
  • β) το ακίνητο έχει έκταση έως 100 τετραγωνικά μέτρα
  • γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει 40.000 ευρώ
  • δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία
  • ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 έτη

Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top