ΑΣΕΠ ασεπ

Διακοπή υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ /2023 έως τις 12 Φεβρουαρίου

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την αλλαγή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 5Κ/2023. Η διακοπή της διαδικασίας οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Έτσι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα συνεχιστεί από την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την υποβολή των αιτήσεων και την ορθή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top