κτηματολόγιο

Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Κτηματολόγιο

Ηλεκτρονικά υποβάλλονται από την Τρίτη 11 Ιουνίου, οι αιτήσεις εξωδικαστικών διορθώσεων αρχικών εγγραφών στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αφορά σε διορθώσεις που το δικαίωμα το οποίο καταχωρίστηκε στις αρχικές εγγραφές είχε μεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, καταργηθεί ή επιβαρυνθεί δυνάμει δικαιοπραξίας, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των αρχικών εγγραφών και το σχετικό έγγραφο είχε εγγραφεί στα βιβλία του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου.

Η εφαρμογή απευθύνεται τόσο σε πολίτες όσο και σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, αφορά τις πράξεις που διαθέτουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top