ΕΣΠΑ 2021 2027 2

ΕΣΠΑ: Δύο δράσεις για την επιδότηση νέων επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για τις νέες δράσεις <<Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων>> και <<Ενίσχυση της δράσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων>>, στο πλαίσιο του προγράμματος <<Ανταγωνιστικότητα>> ΕΣΠΑ 2021-2027.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Λήξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00.

1.<<Ενίσχυση της δράσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων>>

Η Δράση, συνολικού προϋπολογισμού 190.000.000 ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και δύναται να επιδοτηθούν νεοσύστατες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ποσού από 30.000 έως 400.000 ευρώ.

Το ποσοστό είναι ενιαίο και ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των επιλέξιμων δαπανών, με δυνατότητα προσαύξηση 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε ευάλωτη περιοχή και επιπλέον 5% με τη δήλωση, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, στόχου απασχόλησης τουλάχιστον μια ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

2.<<Ενίσχυση της δράσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων>>

Η Δράση, συνολικού προϋπολογισμού 160.000.000 ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και δύναται να επιδοτηθούν μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ποσού από 80.000 έως 400.000 ευρώ.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι ενιαίο και ανέρχεται σε ποσοστό 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης, με δυνατότητα προσαύξησης 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε ευάλωτη περιοχή και επιπλέον προσαύξηση 5% με τη δήλωση, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή της αίτησης για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top