Ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου

<<ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ>>

Διαθέσιμη είναι η πλατφόρμα <<Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου>>, με σκοπό την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων.

Η πλατφόρμα <<Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου>> θα τρέχει στην ψηφιακή πύλη του gov.gr, διευκολύνοντας έτσι τους συμβολαιογράφους, τους ιδιοκτήτες – πωλητές και αγοραστές στη σύναψη των συμβάσεων με ψηφιοποιημένη διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Το νέο σύστημα αφορά αποκλειστικά μεταβιβάσεις ακινήτων μεταξύ φυσικών προσώπων. Η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο είναι κτηματογραφημένο και χωρίς εκκρεμότητες.

Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η αγοραπωλησία ενός ακινήτου να μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μερικών ημερών.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top