κινουμαι ηλεκτρικα 2

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Δυνατότητα νέων αιτήσεων με την επαναδιάθεση πόρων

Μετά από την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επιπλέον αιτήσεων μέσω της επαναδιάθεσης πόρων, που αγγίζουν τα 6,4 εκατ. ευρώ, στο πρόγραμμα <<Κινούμαι Ηλεκτρικά 2>>.

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ, ορίζει προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή, δίνουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη δυνατότητα να αξιοποιήσει με βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής νέων αιτήσεων είναι η 16/01/2024 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για περισσότερες διευκρινήσεις.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top