εξωδικαστικος μηχανισμος

Λειτουργεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Ο εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς θεσμικούς πιστωτές, χρηματοδοτικούς φορείς(τράπεζες, διαχειριστές δανείων), δημόσιο(ΑΑΔΕ) και φορείς κοινωνικής ασφάλισης(ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ), καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από την φορολογική διοίκηση(π.χ. οφειλές προς δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ). Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ρύθμιση δύναται να προβλέπει μερική διαγραφή οφειλών ως εξής:

  1. Προς το δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ.
  2. Προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων, έως 80% επί της βασικής οφειλής καθώς έως και 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις , σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Οι οποίοι είναι:

  • Να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και οι εγγυητές των υποχρεώσεων.
  • Η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top