ψηφιακή αποδοση αφμ

Νέα διαδικασία απόκτησης κωδικών taxis

Από 1η Δεκεμβρίου 2023 ισχύει η νέα διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής νέων χρηστών ή επανεγγραφής χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται πρόσβαση μέσω κωδικών taxisnet και παραλαβής κλειδάριθμου για την ενεργοποίηση του λογαριασμού για κάθε φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή εξωτερικού.

Τα πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν ως νέοι χρήστες ή να επανεγγραφούν ως χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου και να αποκτήσουν κωδικούς taxisnet, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ψηφιακή πύλη της myAADE, στην οποία δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμούν να έχουν.
  2. Το ΑΦΜ
  3. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Επιπλέον θα πρέπει να δηλώσουν στην αίτηση τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που είναι δηλωμένο το κινητό που έχουν συμπληρώσει στην αίτηση, καθώς επίσης και τον αριθμό λογαριασμού IBAN που διαθέτουν και τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής με τον οποίο συνεργάζονται.

Ο αριθμός τηλεφώνου καθώς και το email επιβεβαιώνονται με την αποστολή κωδικού επαλήθευσης, τον οποίο ο χρήστης εν συνεχεία καταχωρεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top