εξοικονομώ αλλαζω συσκευη

Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις

Παρατείνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα <<Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις>>.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν ιδρυθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την υποβολή της αίτησης σας.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top