Ποθεν εσχες

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μήνα είναι απαραίτητη η καταχώριση και οριστικοποίηση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε αρχικές Δ.Π.Κ, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.

Λόγω αναγκών προσαρμογής της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η έναρξη καταχώρισης και οριστικοποίησης των καταστάσεων υπόχρεων μηνός Μαρτίου 2024 για όλους όσους απέκτησαν νέα ιδιότητα από 28.02.2023 έως και 29.2.2024 ορίζεται κατ’ εξαίρεση η 19η Μαρτίου 2024 ενώ ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορίζεται, η 31η Μαρτίου 2024.

Από τον μήνα Απρίλιο 2024 και μετά, από την 1η έως και την 15η εκάστου μήνα θα καταχωρίζονται κανονικά οι νέοι υπόχρεοι του προηγούμενου μήνα καθώς και τυχόν υπόχρεοι με απόκτηση ιδιότητας σε παλαιότερο μήνα που εκ παραδρομής δεν καταχωρίστηκαν.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top