δυπα 5

Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας ανέργων 18-29 ετών

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ <<Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για 25.000 νέους ανέργους>>.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση 25.000 ανέργων 18 έως 29 ετών, στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι, είναι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Ωφελούμενοι, είναι άνεργοι 18 έως 29 ετών εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό έως την κάλυψη όλων των θέσεων ή την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή της αίτησης σας.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top