227558

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων απασχόλησης 10.000 ανέργων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο δράσεις:

1)3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

2)7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

1)Για 3.000 ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κατηγορίες.

Σκοπός:

Η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

 Ωφελούμενοι:

Εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Άτομα με Αναπηρία

• Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας

• Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης

• Αποφυλακισμένα Άτομα

• Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

• Διεμφυλικά άτομα

• Θύματα εμπορίας ανθρώπων

• Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α

Δικαιούχοι:

• Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα

• Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα καθώς και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

Διάρκεια:

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 8 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι οι αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού δεν υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

2)Για 7.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σκοπός:

Η δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας .

Ωφελούμενοι:

Μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία.

• Άνεργοι άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία

• Άνεργοι με 24μηνη ανεργία

• Άνεργοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης

• Άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

• Άνεργοι Ρομά (με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού)

Δικαιούχοι:

 Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Διάρκεια:

 Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 4 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να σας κατευθύνουμε για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

dypa01

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top