δυπα 1

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης εργαζομένων 25 έως 45 ετών

Καινούργιο πρόγραμμα από την ΔΥΠΑ, ξεκινάει την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00. Στόχος του νέου προγράμματος <<πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης εργαζομένων ηλικίας 25 έως 45 ετών>> είναι η κατάρτιση 10.000 ανέργων και η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται 41.331.600 ευρώ.

Αφορά επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους για 6 μήνες σε νέα θέση εργασίας. Η επιχορήγηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις θα καλύπτει ως και το 100% του συνολικού κόστους (μισθού και εισφορών), με ανώτατο όριο τα 6.132 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του (dypa.gov.gr). Έπειτα, μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαραίτητα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση.

Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα προεπιλέξει τον υποψήφιο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως κατάρτισης 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες της επιλογής του. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η επιχείρηση θα προχωρήσει σε πρόσληψη του ανέργου.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top