δυπα 3

Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25-45 ετών

Συνεχίζεται, η υποβολή αιτήσεων για το καινοτόμο «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών» της ΔΥΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση 10.000 ανέργων και η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις της πράσινης οικονομίας.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-45 ετών.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 80 ώρες και η διάρκεια της απασχόλησης είναι 6 μήνες.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών και 80% για την πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή της αίτησης σας.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top