φωτοβολταϊκα στη στέγη

Πρόγραμμα <<Φωτοβολταϊκά στη στέγη>>

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα <<Φωτοβολταϊκά στη στέγη>>, το οποίο επιχορηγεί νοικοκυριά και αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στο χαμηλότερο κόστος διαβίωσης, καθώς και στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα(νοικοκυριά) και αγρότες(επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή αίτησης στο πρόγραμμα, έχουν συνάψει σχετική Σύνδεση Σύμβασης για το Φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης με το ΔΕΔΔΗΕ.

Ποσοστό επιδότησης:

  • 65% για τα νοικοκυριά
  • 40% για αγρότες
  • 90% έως 100% για μπαταρία

Προβλέπεται προσαύξηση 10% για άτομα με αναπηρία, συζύγους και εξαρτώμενα μέλη ατόμων με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως 16.000 ευρώ για τα νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για τους αγρότες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης έως τις 30 Ιουνίου 2024 ή μέχρι την κάλυψη διαθέσιμων πόρων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 238 εκατ. ευρώ.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top