εφκα

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για εργαζόμενους ηλικιωμένους

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την αύξηση των εσόδων των εργαζομένων συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν το 100% της σύνταξης τους από το 70% που λάμβαναν έως τώρα.

Πλέον, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα μπορούν να εισπράξουν την σύνταξη τους στο ακέραιο, ενώ θα υπάρχει μία παρακράτηση 10% επί του μισθού τους. Η παρακράτηση θα επιφέρει σταδιακά αύξηση της σύνταξη τους.

Από την παρακράτηση του νέου πόρου 10% επί των αποδοχών υπέρ ΕΦΚΑ εξαιρούνται:

Άτομα με ψυχική αναπηρία, όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα, οι πολύτεκνοι και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.

Οι αυτοαπασχολούμενοι του φορέα Γενικής Κυβέρνηση, για τους οποίους όμως προβλέπεται αναστολή σύνταξης έως το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Όσοι συνεχίζουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ανοίξουν νέα επιχείρηση, να πληρώνουν την ασφάλιση τους με έκπτωση 50% επί του ποσού.

Απευθυνθείτε με το γραφείο μας για περισσότερες διευκρινήσεις.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top