ΑΣΕΠ ασεπ

Στο τυπογραφείο η προκήρυξη 1Κ/2024 για την Δημοτική Αστυνομία

Στο τυπογραφείο σήμερα η προκήρυξη 1Κ/2024 που αφορά στην πρόσληψη 1.213 μόνιμων υπαλλήλων στην Δημοτική Αστυνομία.

Δικαιούχοι:

Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κριτήρια:

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ό) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος αυτής για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού.
  2. Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες.
  3. Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Η κατάσταση της υγείας των υποψήφιων υπαλλήλων, πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου.

Πρόσθετα προσόντα:

1)Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα:

  • επεξεργασίας κειμένων
  • υπολογιστικών φύλλων
  • υπηρεσιών διαδικτύου

2)Η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κυβικών εκατοστών.

☎️Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την υποβολή της αίτησης καθώς και για την ορθή συγκέντρωση των δικαιολογητικών.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top