Υπηρεσιες

Για Ιδιώτες

Άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση για κάθε υπόθεσή σας από την εξειδικευμένη ομάδα μας.

Support Service

Υπηρεσίες
για Ιδιώτες

Επικοινωνήστε μαζί μας.
Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο μας είναι: Επιδόματα ΟΠΕΚΑ, Κρατικά επιδόματα, Διαδικασίες Δ.ΥΠ.Α., Διεκπεραίωση για υπηρεσίες ΕΦΚΑ, Υπηρεσίες TAXIS – ΔΟΥ, Υπηρεσίες μέσω gov.gr, Διεκπαιρεώσεις για οχήματα, Ασφαλιστικά προγράμματα κ.α.

Οι Υπηρεσίες μας

Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες που αφορούν: ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα(κ.ε.α), επίδομα στέγασης (επίδομα ενοικίου), επίδομα παιδιού α21, επίδομα γέννησης, φοιτητικό στεγαστικό επίδομα κ.α.

Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Κρατικά Επιδόματα

Άμεση διεκπεραίωση για τα κρατικά επιδόματα που αφορούν: επίδομα θέρμανσης (εποχιακό), επίδομα ρεύματος, επίδομα καυσίμων κίνησης, τουρισμός για όλους κ.α.

Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Δ.ΥΠ.Α (πρώην Ο.Α.Ε.Δ)

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες που αφορούν: έκδοση και ανανέωση κάρτας ανεργίας, επίδομα τακτικής ανεργίας, δήλωση παρουσίας, εποχιακό επίδομα, κοινωνικός τουρισμός (εποχιακό), επίδομα μητρότητας, βεβαίωση κάρτας ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση ή για προηγούμενο διάστημα), βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους έως 29 ετών – έως 55 ετών – άνω 55 ετών, βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης, βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας, βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, βεβαίωση ποσού λήψης επιδοτήσεων, βεβαίωση αυτασφάλισης, ατομικό σχέδιο δράσης κ.α.

Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΕΦΚΑ

Άμεση διεκπεραίωση για υπηρεσίες ΕΦΚΑ που αφορούν: ατομικός λογαριασμός ασφάλισης (εκτύπωση ενσήμων), βεβαιώσεις οφειλών ΕΦΚΑ μισθωτών, βεβαίωση σύνταξης ΕΦΚΑ, βεβαίωση ΚΑΔ, θεώρηση βιβλιαρίου υγείας, ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/ραντεβού, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους, βεβαίωση προϋπηρεσίας, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ασφαλιστικές εισφορές Κ.Ε.Α.Ο, επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ρυθμίσεις οφειλών προς ΕΦΚΑ, αίτηση για αποζημίωση οπτικών.

Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Υπηρεσίες TAXIS - Δ.Ο.Υ.

Οι υπηρεσίες διεκπεραιώσεων TAXIS – Δ.Ο.Υ αφορούν: έκδοση – ενεργοποίηση κλειδάριθμου, έκδοση κωδικών Taxis, φορολογική ενημερότητα, ρύθμιση οφειλών Δ.Ο.Υ, βεβαίωση οφειλών Δ.Ο.Υ, σύνταξη ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, αποδοχή μισθωτηρίου, λύση μισθωτηρίου, φορολογική ενημερότητα, δήλωση θανών/κληρονόμων.

Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Υπηρεσίες μέσω gov.gr

Οι υπηρεσίες διεκπεραιώσεων μέσω gov.gr αφορούν: γνήσιο υπογραφής, έκδοση εξουσιοδότησης, έκδοση υπεύθυνης δήλωσης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου, δήλωση γάμου στην εφορία, πιστοποιητικό γέννησης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πληρωμές παραβόλων, ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου, ενεργοποίηση άυλης συνταγογράφησης, εγγραφή σε προσωπικό γιατρό, βεβαίωση εμβολιασμού covid 19, εγγραφή στο νηπιαγωγείο (εποχιακό), αιτήσεις ΚΔΑΠ, δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού κ.α.

Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Οχήματα

Οι υπηρεσίες διεκπεραιώσεων για οχήματα αφορούν: εκτύπωση τελών κυκλοφορίας, βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, δήλωση ακινησίας οχήματος ιδιωτικής χρήσης, άρση ακινησίας οχήματος ιδιωτικής χρήσης, κατάσταση οχημάτων, μεταβίβαση οχήματος ιδιωτικής χρήσης, ανανέωση άδειας οδήγησης, προσωρινή άδεια οδήγησης κ.α.

Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Πληρωμές - Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε για εσάς την άμεση και ασφαλή πληρωμή όλων των λογαριασμών σας με τις αντίστοιχες εγγυήσεις. Επισκεφθείτε το γραφείο μας τις ώρες λειτουργίας.
Πληρωμές Λογαριασμών: Δημόσιες Υπηρεσίες, Τέλη Κυκλοφορίας, Εφορία, Ε.Ν.Φ.Ι.Α, ΕΦΚΑ, Ηλεκτρισμός, Φυσικό αέριο, Τηλεπικοινωνίες, Εταιρείες ύδρευσης, Ασφαλιστικές εταιρείες, Επιμελητήρια, Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Τοπική αυτοδιοίκηση, Τράπεζες-δάνεια, κ.α.

Όλες οι πληρωμές μπορούν να γίνουν είτε με μετρητά είτε με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Λοιπές Υπηρεσίες

Επιπλέον το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Δακτυλογραφήσεις
  • Διεκπεραιώσεις σε δημόσιους φορείς
  • Αιτήσεις ΑΣΕΠ
Support Service - Πρότυπου Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Support Service

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας ;

Scroll to Top