κοτ γ

Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στο ΚΟΤ Γ

Ειδικό τιμολόγιο για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 1η Φεβρουαρίου για ένταξη πολύτεκνων οικογενειών στη νέα κατηγορία Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Γ) ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ Γ, υποβάλλουν το αίτημα τους επισυνάπτοντας επίσης το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς και το πιστοποιητικό πολυτεκνικής τους ιδιότητας. Για την ένταξη προβλέπονται διευρυμένα, εισοδηματικά κριτήρια.

Όσοι δικαιούχοι υποβάλουν το αίτημα τους έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, ως ένταξη στο ΚΟΤ Γ, λογίζεται η 1η Ιανουαρίου 2024 και η έκπτωση χορηγείται για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να αποδώσουν αύτη την έκπτωση στους δικαιούχους μέχρι για 30η Απριλίου 2024.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την ένταξη σας στο ειδικό τιμολόγιο ΚΟΤ Γ.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top