ΑΣΕΠ ασεπ

Υποβολή δικαιολογητικών για την προκήρυξη 1ΔΑ/2023

Ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, η υποβολή των δικαιολογητικών για την προκήρυξη 1ΔΑ/2023 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην κάλυψη μόνιμων θέσεων στην Δικαστική Αστυνομία.

Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών αφορά τους υποψηφίους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται των Τρίτη 30 Ιανουαρίου.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top