ασεπ

Υποβολή δικαιολογητικών για την προκήρυξη 1Κ/2024

Ξεκίνησε από την Τετάρτη 26 Ιουνίου η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για την προκήρυξη 1Κ/2024, που αφορά στην πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας 1.213 μόνιμων θέσεων για την Δημοτική Αστυνομία.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 9 Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης δεν υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την ορθή αποστολή των δικαιολογητικών σας.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top