ΑΣΕΠ ασεπ

Υποβολή δικαιολογητικών για την προκήρυξη 5Κ/2023

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την προκήρυξη 5Κ/2023.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 14 Ιουνίου και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται, ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την ορθή αποστολή των δικαιολογητικών σας.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top