φωτοβολταικα

Φωτοβολταϊκά στο χωράφι

Άνοιξε την Τρίτη 9 Απριλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, για το πρόγραμμα <<Φωτοβολταϊκά στο χωράφι>>, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Μέσω του προγράμματος ενισχύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 50kW από επαγγελματίες αγρότες, από αγρότες ειδικού καθεστώτος και από αγροτικές επιχειρήσεις.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ενίσχυση 30% και έως 350 ευρώ ανά kW, με το ποσό της επιδότησης να μην σωρεύεται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που λαμβάνουν οι αγρότες.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή της αίτησης.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top