Ψηφιακες συναλλαγές

Ψηφιακές Συναλλαγές: Ένταξη των λύσεων SoftEFT/POS

Μετά από νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τον καθορισμό του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των EFT/POS με Ταμειακά Συστήματα, τα Soft EFT/POS που εγκαθίστανται σε κοινές κινητές συσκευές (smartphones & tablets), μπορούν να θεωρηθούν EFT/POS νέων προδιαγραφών, εφόσον ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών, που τα παρέχει έχει υποβάλει στην ΑΑΔΕ για κάθε τύπο την σχετική δήλωση συμμόρφωσης που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες διευκρινήσεις.

Support Service – Πρότυπο Ιδιωτικό ΚΕΠ
Κολοκοτρώνη 6
26210 27335
6984245929
info@supportservice.gr
https://supportservice.gr/
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 16:00

Scroll to Top